En düşük emekli maaşının 1.500 TL olacak! Peki Nasıl olacak? Süreç nasıl işleyecek

En düşük emekli aylığının 1.000 TL'nin altına düşmemesi için 7161 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanunun ek 19 uncu maddesi yürürlüğe konumuştu. Şimdi de bu rakamın 1.500 TL düzeyine çıkarılması müjdesi geldi.

En düşük emekli maaşının 1.500 TL olacak! Peki Nasıl olacak? Süreç nasıl işleyecek
Yayın Tarihi: 18.03.2020 22:46:00

En düşük emekli aylığının 1.000 TL'nin altına düşmemesi için 7161 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanunun ek 19 uncu maddesi yürürlüğe konumuştu. Şimdi de bu rakamın 1.500 TL düzeyine çıkarılması müjdesi geldi.

5510 sayılı Kanunun ek 19 uncu maddesinde; "Bu Kanun veya bu Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerine göre malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklar ile birlikte her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı dosya bazında, 8/2/2006 tarihli ve 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca yapılacak ek ödeme dâhil 1.000 Türk lirasından az olamaz. Ölüm sigortasından yapılan ödemeler toplamı ise bu tutarın hak sahiplerinin hisseleri oranı esas alınarak tespit olunacak tutarından az olamaz.

Bu Kanun kapsamında hesaplanan aylıklar, bu madde ile belirlenen tutardan düşükse aradaki fark Hazineden tahsil edilir. Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri gereğince bağlanan kısmi aylıklar için bu madde hükümleri uygulanmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm gereğince en düşük emekli maaşının 1.500 TL tutarına yükseltilebilmesi için 5510 sayılı Kanunun ek 19 uncu maddesinde değişiklik yapılması gerekmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjdenin karşılık bulması için kanun değişikliğinin kısa sürede Meclise gelmesini bekliyoruz. Şimdiden emeklilerimize hayırlı olsun.

Platformda, kamu kurumlarında, belediyelerde ve özel sektörde çalışan işçiler sorunlarını, şikayetlerini ve isteklerini dile getirebilecek.
HABERİ PAYLAŞ

 
 
 

ÇOK TIKLANANLAR