Fırsatı Kaçırmayın! Varlık Barışı İçin Son Başvuru Süresi Ne Zaman? Kimler Varlık Barışı’ndan Yararlanabilecek?

Yurt dışından getirilecek olan varlıklar için 30 Haziran 2021 tarihine kadar bildirim yapılması, bildirimden sonraki 3 ay içerisinde de varlıkların Türkiye’ye getirilmesi gerekiyor.

Fırsatı Kaçırmayın! Varlık Barışı İçin Son Başvuru Süresi Ne Zaman? Kimler Varlık Barışı’ndan Yararlanabilecek?
Yayın Tarihi: 25.11.2020 16:00:00

Yurt dışından getirilecek olan varlıklar için 30 Haziran 2021 tarihine kadar bildirim yapılması, bildirimden sonraki 3 ay içerisinde de varlıkların Türkiye’ye getirilmesi gerekiyor.

Varlık barışında vergi yok, inceleme yok. Vatandaşların yurt dışından getirecekleri varlıkları için 30 Haziran 2021 tarihine kadar bildirim yapmaları gerekiyor. Yapılan bildirimden 3 ay sonra ise varlıkların Türkiye’ye getirilmesi şartı var. Türkiye’deki banka veya aracı kuruma varlıklarını bildiren ve ardından ülkeye getiren kişinin, şirketin varlıklarını serbest bir şekilde tasarruf hakkı da mevcut. Yasada; bildirilen varlıklar nedeniyle ‘hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaz’ denilerek güvence veriliyor. Barışın bozulmasının tek koşulu; bildirim yapılan varlıkların üç ay içinde ülkeye getirilmemesi.

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının, bildirimden sonraki üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şart koşuluyor. Aksi durumda; incelenmeme güvencesi kalmıyor, barış bozuluyor. Yurt dışı varlıklar, yurt dışındaki bankalardan kullanılan kredilerin kapatılmasında da kullanılabiliyor. Bu kredilerin, yasal defterlerde kayıtlı olması ve en geç 30 Haziran 2021 tarihine kadar (kredinin) kapatılması da gerekiyor.

Dolayısıyla; defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmıyor. Defter tutan vergi mükellefleri, Türkiye’ye getirdikleri varlıklarını, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dâhil edebilecekleri gibi vergiye tabi kazancın hesaplanmasında dikkate almaksızın işletmelerinden çekebilecekler.


YURT İÇİ VARLIKLAR İÇİNDE BİLDİRİM YAPILMALI

Yurtiçi varlıklar için vergi dairesine bildirim yapılması gerekiyor. Son tarih: 30 Haziran 2021. Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin sahip olduğu ancak yasal defterlerinde görünmeyen para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları varlık barışı kapsamına giriyor. Yurt dışı varlıkların bildiriminden farklı olarak, ayrıca taşınmazlar da vergi dairesine varlık barışı kapsamında bildirim yapılabiliyor.

Yurtiçi varlıklar için diğer ayrıntıları da sıralayalım:
Bildirilen varlıklar, 30 Haziran 2021 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın yasal defterlere kaydedilebilir.

Defterlere kaydedilen söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilir.
Bildirilen taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması hâlinde, sermaye artırım kararının bildirim tarihi itibarıyla alınmış olması ve söz konusu kararın bildirim tarihini izleyen onuncu ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla, barış hükümlerinden yararlanılabilir.

Türkiye’ye getirilen veya kanuni defterlere kaydedilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmiyor.
HABERİ PAYLAŞ

 
 
 

ÇOK TIKLANANLAR