Yargıtay'dan Milyonlarca Çalışanı İlgilendiren Hafta Tatili Kararı!

Özel sektörde çalışan milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar! Yargıtay hafta tatiliyle ilgili bir uyuşmazlıkta emsal nitelikte bir karar verdi. Yüksek Mahkeme tarafından verilen kararla hafta tatilinin pazar günü dışında kullandırılmasının da mümkün olacağı belirtildi!

Yargıtay'dan Milyonlarca Çalışanı İlgilendiren Hafta Tatili Kararı!
Yayın Tarihi: 10.07.2020 14:13:00

Özel sektörde çalışan milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar! Yargıtay hafta tatiliyle ilgili bir uyuşmazlıkta emsal nitelikte bir karar verdi. Yüksek Mahkeme tarafından verilen kararla hafta tatilinin pazar günü dışında kullandırılmasının da mümkün olacağı belirtildi! Böylece Yargıtay, birçok uyuşmazlık için emsal nitelikte bir karara imza atmış oldu. Peki bu karar ne anlama geliyor? Detaylar haberimizde sizlerle...

Özel sektörde çalışanların merakla bekledikleri Pazar gün olarak belirlenen haftalık tatillerinin Yargıtay 9.Hukuk Dairesi tarafından alınan emsal niteliğindeki karar sonuçlandı. Yüksek mahkemenin vermiş olduğu kararlar neticesinde haftalık tatil günü olarak belirlenen Pazar günlerinin başka bir gün içinde kullanılmasının mümkün olduğu kararı çıkarıldı. Herhangi bir yerde çalışan bir işçinin İş Mahkemesine başvurarak iş akdinin davalı olduğu işveren tarafınca haksız ve de bildirmeksizin feshedildiğini ileri sürerek, Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, fazla çalışma ödeneği, hafta tatili için çalışma ücreti, Ulusal Bayram ve de genel tatil ücreti, asgari geçim indirimi, yıllık izni için ücret alınabileceğini söyledi. Davalı işveren iddiaları reddetti.

Mahkeme ise davanın kısmi olarak kabulü yönünde hüküm verdi. Kararı davalı olan kişinin temyiz etmesiyle devreye Yargıtay 9.Hukuk Dairesi girmiş oldu. Davacı olan işçinin hatalık tatil ücretine hak kazanıp kazanmadığına dair hususların taraflar arasında olan uyuşmazlık konusu olduğu vurgulanmış oldu. 4857 sayılı İş kanununda bulunan işçinin haftalık izninin hüküm altına alınmış olduğuna dikkat çeken 9.Hukuk Dairesi haftalık tatil izninin kesintisiz olarak 24 saat olması gerektiğine karar vermiştir. Bununla birlikte haftalık olarak bir süre izin verilmesiyle usulünce uygun bir şekilde hafta tatilini kullandığı söylenemez. Hafta tatilinin bölünerek kullanması reddedilmiştir.

 Bu duruma göre haftalık olarak verilen tatilin en az 24 saat kesintisiz olarak kullanılmadığı takdirde hiç kullanmamış sayılır. 2429 sayılı olan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller ile ilgili kanunun 3.maddesinde hafta tatili Pazar günü olarak belirlenmiştir. Bu yasa mutlak nitelik de olmadığı ve haftalık tatillerin Pazar günü dışında da kullanılabileceği açıklaması çıkmıştır. Hafta tatilinin kullanıldığı günde çalıştırıldığı iddia edilen kişi norm kuramının gerekçesiyle bu iddiasını kanıtlamakla mükelleftir. 


Somut uyuşmazlığın bulunduğu durumlarda davacı olan işçi haftalık tatil isteğinde bulunmuş olup davacı olan tanığın yaz ayları içinde haftada 7 gün olarak kış dönemlerindeyse 6 gün çalıştığını açıklamış bulundu. Bilirkişi raporunda ise yaz/kış ayrımı olmaksızın yılın bütününde hafta tatili ücretiyle hesap yapılmıştır. 

YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU

Yargıtay önüne gelen uyuşmazlıkta "Hafta tatili izni kesintisiz en az 24 saattir. Bunun altında bir süre haftalık izin verilmesi durumunda, usulüne uygun şekilde hafta tatili izni kullandığından söz edilemez. Hafta tatili bölünerek kullandırılamaz. Buna göre hafta tatilinin 24 saatten az olarak kullandırılması halinde hafta tatili hiç kullandırılmamış sayılır." dedi.

Mahkemenin verdiği karara göre yaz/kış ayrımı olmaksızın ve davacı olan kimsenin dikkate alınmaksızın haftalık tatil ücretiyle ilgili karar verilmesi hatalı bulunmuştur. Haftalık tatili olarak değerlendirildiğinde sadece yaz aylarında kış ayları olmaksızın hesaplama yapılmalı ve ilgili hükümlere uyulması yükümlü kılınmıştır. Kararın oy birliği sağlanarak reddine karar verilmiştir. Emsal niteliğinde olan bu davada belirgin olarak kullanılan haftalık tatillerin Pazar günleri olarak belirlenme kurallının değişebilme ve değiştirilebilme seçeneklerinin olduğu görünmektedir. Davanın gereğince yaz ve kış aylarında fark olmaksızın haftalık belirlenen izne tabi 24 saat kesintisiz ve bölmeksizin çalışan kişinin hakkı dahilinde kullanmasına karar verilmiştir. Durumun ciddiyetine nazaran belirlenen koşulların sağlanmaması taktirinde davanın diğer davalara örnek teşkil etmesi gerekmektedir.
HABERİ PAYLAŞ

 
 
 

ÇOK TIKLANANLAR