Asgari ücretli çalışanların dikkatine! KÇÖ ve net asgari yeniden hesaplanıyor

Eylül ayıyla birlikte hesaplama sistemi değişmektedir. Asgari ücretli kişilerinin bordrosunda ilk sekiz ay yüzde 15 seviyesinde gelir vergisi hesaplanırken bu ay yüzde 20 seviyesinde de vergi hesaplaması olacaktır. Eylül ayıyla birlikte hesaplama değişecektir. Asgari ücretli kişilerinin bordrosunda

Asgari ücretli çalışanların dikkatine! KÇÖ ve net asgari yeniden hesaplanıyor
Yayın Tarihi: 16.09.2020 21:41:00

Eylül ayıyla birlikte hesaplama sistemi değişmektedir. Asgari ücretli kişilerinin bordrosunda ilk sekiz ay yüzde 15 seviyesinde gelir vergisi hesaplanırken bu ay yüzde 20 seviyesinde de vergi hesaplaması olacaktır. Eylül ayıyla birlikte hesaplama değişecektir. Asgari ücretli kişilerinin bordrosunda ilk sekiz ay yüzde 15 seviyesinde gelir vergisi hesaplanırken bu ay yüzde 20 seviyesinde de vergi hesaplaması yapılacaktır. Asgari ücret brüt: 2 bin 943 lira. Net asgari ücret AGİ dâhil 2 bin 324 lira. Aradaki 619 TL’lik fark vergiler ve sigorta prim tahsis edilmesinden kaynaklanmaktadır.

Eylül ayı bordrosunda gelirin bir kısmı yüzde 15’den bir kısmı yüzde 20’den vergi olacaktır. Senenin kalan son üç ayında ise tüm gelirleri yüzde 20’den daha yüksek bir seviyeden vergi oranı kesilecek. Vergideki artış miktarı normalde net tutarda de azalmaya sebep olur. Ancak asgari ücretli için bu vergi yükselişinin net maaştaki azalmasına devlet müdahale etmektedir. Asgari ücretlinin net maaşının sene boyunca aynı seviyede kalmasını sağlamaktadır. Devletin mücadelesi; Asgari Geçim İndiriminin (AGİ) yükselmesi yoluyla olmaktadır. Asgari ücretlinin vergisindeki yükseliş kadar daha yüksek AGİ ödenerek net asgari ücret sene boyu korunmuş olmaktadır.

AGİ’deki yükselişten dolayı işverene de bir yük binmeyecektir. İşveren çalışanına ödediği AGİ’yi kendi ödeyeceği vergiden düşürmektendir. İlk sekiz ayda personelin bordrosundaki yüzde 15 düzeyinde 375,23 lira vergi kesilmektedir. Eylül ayında vergi 400,93 liraya yükselecektir. Asgari ücretlinin son üç ay bordrosunda ise 500,31 lira kazanç vergisi azalması yapılacaktır. Ancak her konumda asgari ücretlinin net aylığı 2 bin 324 liranın altına azalmayacak. İşveren tarafınca personele AGİ ödemesi yapılabilmesi için personelin bordrosunda gelir vergi kesintisi görünmesi gerekmektedir.


Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) alan personelden kazanç vergisi alınmadığından bu personellere AGİ ödemesi de mümkün olmamaktadır. Zaten personellere KÇÖ ödemesi de işverenleri tarafından olmayıp, İŞKUR tarafınca ödenmektedir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KİMLER ALABİLİR?
  • İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,
  • Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması (Covid-19 etkisiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması),
  • İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması,
  • Prim ödeme şartını sağlamadığı için kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanların daha önce çeşitli nedenlerle kesilmiş (yeni işe başlama vs.) son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden varsa kalan süre kısa çalışma süresini geçmemek üzere kısa çalışma ödeneği olarak ödenir.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

Günlük olarak ayarlanan kısa çalışma ödeneği; sigortalı çalışanın son 1 senelik prime esas gelirle dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt gelirin %60’ıdır. Bu nedenle hesaplanan kısa çalışma ödeneği tutarı, aylık asgari ücretin brüt miktarının %150’sini geçmemesi gerekmektedir. Kısa çalışma ödeneği, işyerinde yapılan haftalık çalışma zamanını bitirecek biçimde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenmektedir. Ödemeler PTT Bank kapsamında yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkili olacaktır. Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süreleri içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işveren tarafından belirlenmektedir.
 
 
 
 
 
HABERİ PAYLAŞ

 
 
 

ÇOK TIKLANANLAR