Devletten 30 bin TL direk yardım! Her Başvurana Veriliyor

Çeyiz parası ismini daha önce duydunuz mu? Çeyiz parası, gelin adaylarına ödenen bir bedeldir. Özellikle yetim maaşı alan genç kızlarımızın evlilikten önce çeyiz parası biriktirebilmeleri için bankalarda açtıkları hesaplarda biriktirdikleri paralara devlet katkısı yapılır.

Devletten 30 bin TL direk yardım! Her Başvurana Veriliyor
Yayın Tarihi: 31.07.2020 22:36:00

Çeyiz parası ismini daha önce duydunuz mu? Çeyiz parası, gelin adaylarına ödenen bir bedeldir. Özellikle yetim maaşı alan genç kızlarımızın evlilikten önce çeyiz parası biriktirebilmeleri için bankalarda açtıkları hesaplarda biriktirdikleri paralara devlet katkısı yapılır. Devlet yetim maaşı alan ve evlenecek olan genç kızlarımızın banka hesaplarına yüklü miktarda katkı payı yapar. Bu para ile genç kızlarımız çeyiz eşyalarını satın alabilir, evlerini satın alabilmek için belli bir miktarı biriktirmiş olurlar ya da balayı gibi ekstralarda harcanabilir paralar biriktirilmiş olur. Yetim maaşı alan genç kızlarımızın evlenmeden önce satın alması ya da kendi eli ile üretmesi gereken çeyizi için devletimiz yüklü miktarda katkı payı sağlıyor. Ancak sadece gerekli başvuruları yapan yetim maaşı alan genç kızlar bu ödemelerden faydalanabilirler. Öncelikli olarak gerekli başvuruları yaptıktan sonra belli bir süre bu hesaplarda aşağıda belirttiğimiz kadar para biriktirilmesi gerekmektedir.

Ölüm geliri veya aylığı almakta iken evlenen ve bu nedenle aylığı kesilen kız çocuklarına bir defaya özgü olmak üzere, evlenme tarihindeki gelir veya aylığının iki yıllık tutarı olarak ödenen ölüm yardımıdır. Evlenme ödeneğinin ödenmesi için hak sahibi kız çocuğunun bir dilekçe ile Kuruma başvurması gerekir. Evlenme tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse, dilekçeyle beraber evlenme cüzdanının bir örneğinin de Kuruma verilmesi zorunludur. Evlenme ödeneği verilen kız çocuklarının gelir veya aylıkları, evlenme tarihini izleyen ödeme dönemi başından itibaren durdurulur. Gelir veya aylıklar, durdurulduğu tarihten iki yıl sonra da kesilir, varsa diğer hak sahiplerinin gelir veya aylıkları, gelir veya aylığın kesildiği tarihten itibaren yükseltilir.

BOŞANMA HALİNDE ÖDEMELER NE OLACAK?

Evlenme ödeneği alan kız çocukları boşandıkları takdirde, bu kişilere hak sahipliğinden doğan gelir ve aylığı tekrar bağlanır. Ancak bu kişiler evlenme ödeneğini aldıkları tarihten itibaren iki yıl içinde boşanırlarsa, bu iki yıllık sürede gelir ya da aylık bağlanmaz, iki yıllık süre dolduktan sonra aylığa tekrar hak kazanırlar. 01.10.2008 tarihinden önce 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi olarak çalışan kamu görevlisi sigortalıların hak sahipleri için ise; Evlenmeleri sebebiyle dul ve yetim aylığı kesilen eş (karı veya koca) ve kız çocuklarla anaya bir defaya mahsus olmak üzere almakta oldukları dul veya yetim aylıklarının on iki aylık tutarı evlenme ikramiyesi olarak ödenir. Bunlardan evlenme tarihinden itibaren on iki aydan önce boşananlarla evliliğin butlanına veya feshine karar verilenlere yeniden aylık bağlanması halinde, ödenmiş bulunan evlilik ikramiyesinin on iki aydan eksik süreye ait kısmı tahsil edilinceye kadar aylıkları ödenmez.


EVLENME ÖDENEĞİ ALMAK İÇİN NEREYE BAŞVURULUR? BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Hizmet akdiyle (4/A’lı) çalışan sigortalıların ve kendi adına ve hesabına bağımsız (4/b’li) çalışan sigortalıların hak sahipleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığına veya bulunulan yerdeki il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine;

Kurumca belirlenen Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi

İle 5510 Sayılı Kanuna tabi kamu görevlisi olan (4/c’li) sigortalıların hak sahipleri ile 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi sigortalıların hak sahipleri ise dilekçe ile Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye/ANKARA adresine, başvurmaları gerekmektedir. İnternet ya da farklı bir noktadan başvuru yapılmamaktadır.
 
HABERİ PAYLAŞ

 
 
 


ÇOK TIKLANANLAR