Emekli olanlar dikkat! SGK Resmen Duyurdu

Vatandaşlarımız sahte emekli olabilmek için hangi yolları deniyor? Vatandaşlarımız tarafından hangi yollarla kanunsuz olarak emekli olunmaya çalışıyor? Evrakta sahtecilik yapan vatandaşlarımız hangi cezayı alıyorlar?

Emekli olanlar dikkat! SGK Resmen Duyurdu
Yayın Tarihi: 7.10.2020 22:19:00

Vatandaşlarımız sahte emekli olabilmek için hangi yolları deniyor? Vatandaşlarımız tarafından hangi yollarla kanunsuz olarak emekli olunmaya çalışıyor? Evrakta sahtecilik yapan vatandaşlarımız hangi cezayı alıyorlar? Vatandaşlarımız hangi koşullara sahip olursa engelli raporları ile emekli olabileceklerini merak ediyorlar. Vatandaşlarımızın yaptığı sahte evrak vb. diğer sebeplerle emekli olmaya çalışmalarından dolayı korona virüs sebebiyle de sistem değişti. SGK aldığı kararı açıkladı! İkinci bir talimata kadar duyurulan gelişme nedir? Vatandaşlarımız gelecek olan açıklamaları oldukça merakla bekliyorlar. Güncel gelişmeleri siz merak eden vatandaşlarımız için paylaşmaya devam edeceğiz.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hakları gasp edilen diğer vatandaşları tarafından evrakta sahtecilik ve diğer yollarla emekli olmaya çalışan sahte raporlar düzenleyen vatandaşlarımız için karar geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından alınan karar pek çok vatandaşımız için büyük kolaylıklar sağlayacak. Korona virüs sebebiyle alınan bu karar aslında 2014 yılına kadar zaten uygulamadaydı. Artık engelli raporu ile emekli olan vatandaşlarımız emekli olmak için hastaneye gitmeyecekler böylelikle de herhangi bir sahte rapor düzenlemesi yapılamayacak. Raporlar üzerinde herhangi bir oynama yapılamayacak. Artık emeklilik dolayısıyla hastanelere gidilmek zorunda kalınmayacağı için vatandaşlarımız raporlar için hastanelere giderek orada yığılma yapmayacaklardır. Hak sahibi vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için ve aynı zamanda da korona virüs dolayısıyla da hastanelerde yığılmaların olmaması için 2018/38 Sayılı Genelge yeniden değerlendirildi. Bundan sonra işlemlerin 2014/11 sayılı elektronik tahsis talimatı uygulamasına göre yürütülmesi kararı alındı.
 
Sahte emeklilik için HANGİ YÖNTEMLERİ KULLANIYORLAR?
Sahte engelli raporları düzenleyenler hakkında açılan soruşturmalarda en çok göze çarpan yöntemler aşağıda verildiği gibidir:
  • Gerçek hastaların tahlil örnekleri hasta olmayan kişilere aitmiş gibi gösteriliyor.
  • Hasta olmayan kişiler için ameliyat olmuş gibi epikriz raporları düzenleniyor.
  • Ağır şeker hastası gibi göstermek için tahlil öncesi glikoz şurubu veya bol şekerli su içiriliyor.
  • Engelli oranları, rapor üzerinde oynanarak yükseltiliyor.
Engelli emeklilik için Yasal Düzenleme nedir?
Engellilerin emekli olabilmeleri ile ilgili koşullar, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortalar Kanunu’nun yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartlarını düzenleyen 28. maddesinde düzenlenmiştir.
“MADDE 28- Yaşlılık sigortasından sigortalıya sağlanan haklar şunlardır:
a) Yaşlılık aylığı bağlanması.
b) Toptan ödeme yapılması.

Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;

a) % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4.320 gün,
b) % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4.680 gün,
Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla ikinci fıkranın (a) bendindeki yaş şartları aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanırlar. Bunlar 94 üncü madde hükümlerine göre kontrol muayenesine tâbi tutulabilirler.”


Buradan da anlaşılacağı üzere, engelli çalışanlar için emekli olmanın şartı engellilik derecesine göre değişiklik göstermektedir.

Engelli Emeklilik İçin sahip olunması gereken koşullar nelerdir?

Engelli kişilerin emekli olabilmesi için öncelikle iki ana şartı yerine getirmiş olmaları gerekmektedir.
  • Sigorta başlangıç tarihi
  • Ödenmiş Prim Gün Sayısı
Normal emeklilerde bulunan yaş şartı engelli kişilerde aranmamaktadır. Sağlık Raporu oranınıza göre Engelli dereceleri;
  • % 80 ve üzeri 1. Derece,
  • % 60-79 arası 2. Derece,
  • % 40-59 arası 3. Derece.
Emekli olabilmek için Sağlık Kurulu tarafından verilen raporda Engelli oranı en az %40 olmalıdır.
 




HABERİ PAYLAŞ

 
 
 

ÇOK TIKLANANLAR