Girişimcilere 750 bin TL'ye Kadar Destek Ödemesi Yapılıyor! İşte Şartlar

Emeklilik yaşı iki farklı kritere göre değişiklik göstermektedir. Belirlenen yaş sınırı kadınlara ve erkeklere göre değişiklik gösterdiği gibi sigorta başlangıç tarihine göre de farklılık gösterebilmektedir.

Girişimcilere 750 bin TL'ye Kadar Destek Ödemesi Yapılıyor! İşte Şartlar
Yayın Tarihi: 26.08.2020 22:37:00

Emeklilik yaşı iki farklı kritere göre değişiklik göstermektedir. Belirlenen yaş sınırı kadınlara ve erkeklere göre değişiklik gösterdiği gibi sigorta başlangıç tarihine göre de farklılık gösterebilmektedir. Eğer sigorta başlama tarihiniz 08.09.1999 tarihi ile 30.04.2008 tarihi arasındaysa, 4500 iş günü 25 yıllık sigortalılık süresi ve 58 yaşınızı doldurmuş olmanız halinde SSK yaş haddinden emekliliğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Detaylar haberimizde sizlerle...

Özellikle 1999'dan önce işe başlamış olan SSK'lı vatandaşlar 15 yıl sigortalı olup 3600 gün prim ödemesi gerçekleştirmişse emeklilik hakkı kazanabilmektedir. Yaş şartı kademeli olara Girişimcilere 750 bin TL'ye Kadar Destek Ödemesi Yapılıyor! İşte Şartlar

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı(KOSGEP), Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ilgili olan kuruluşu KOSGEP, 12 Nisan 1990 tarihli ve 3624 sayılı kanunuyla kurulmuştur. Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınması için daha fazla katma değerli yenilikçi ve rekabet gücü yüksek olan işletmenin kurulacak olması ve mevcut olan işletmelerin geliştirilmesi gerektiği ortadadır. Girişimciye 2020 yılında 750 bin TL'ye kadar destek ödemesi yapılıyor! Peki kimler nasıl alabilir? Başvuru nasıl yapılır? Detaylar sizlerle...

"Ar-Ge ve İnovasyon" projesi bulunan işletmelerin ve bu konu hakkında projesi bulunan girişimcilerin iş fikirlerinin hayata geçmesi için destek verilmesini hedefleyen KOSGEP Arge ve İnovasyon Destek Programı oldukça yoğun bir merak içeriyor. Projelerin en az 8 ve en fazla 24 ay olması gerekmekte. 12 aya kadar verilebilecek olan ek süre ile beraber proje süresi toplam olarak 24 ayı geçememektedir. 

KOSGEP'in sunduğu herhangi bir destekten faydalanmak için kurum web sitesinde yer almakta olan sektörlerde faaliyet göstermek, KOBİ olmak, KOSGEP Veritabanına kayıtlı olmak ve aktif olmak mecburdur. Başvuruyu yapan kişilerin yeni bir ürün, süreç, hizmet üretebilmesi, mevcut bir ürün,süreç,hizmet geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standartının artırılması ya daha maliyet düşürücü vasıfta yeni tekniklerin geliştirilmesi konularında ar-ge ve inovasyon niteliği taşımakta olan projelere destek verilir.

PROGRAMDAN FAYDALANMAK İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

Araştırma, geliştirme ve inovasyon konuları kapsamında projesi bulunan işletmeler veya girişimciler bu programdan faydalanabilir.


Başvuruyu yapacak olan kişilerin yani başvuru sahibi bireylerin; yeni bir ürün,süreç,hizmet üretilmesi, mevcut olan bir ürün,süreç,hizmet için söz konusu geliştirme, iyileştirme, ürün kalitesi ya da standartının artırılması ya da maliyet düşürücü vasıfta yeni tekniklerini yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve buna benzer konular kapsamında ar-ge ve inovasyon özelliği taşımakta olan projelere destekler sağlanmaktadır.

DESTEKLERİN İÇERİKLERİ VE MİKTARLARI NE KADAR?

Bu program içerisinde geri ödemeli ve geri ödemesiz olmak üzere toplam olarak 750.000 TL'ye varan destekler sunulmaktadır. Program dahilindeki desteklerin her biri için üst limit ve destek oranı planlanmıştır. Yerli malı, açık kaynak kodu kullanılması ve benzer konular için destek oranları yükseltilmektedir. Bu ve benzeyen ayrıntılar için programın uygulama temel esasları incelenmelidir.

A) Kira Desteği: Girişimci niteliğiyle proje başvurusu yapan işletmeye ya da işletmesini başvuru tarihi itibariyle son 1 yıl içinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na uygun olarak merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafınca sağlanan Ar-Ge desteklerinden faydalanarak kuran girişimcilere destek geri ödemesiz olarak verilir. Desteğin üst limiti, kiralanan bölgenin: teknopark sınırları içerisinde bulunması halinde toplam 30.000 TL, dışarısında bulunması halinde ise toplam 24.000 TL'dir.

B) Makine-Teçhizat, Donanım, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri, Hammadde Desteği: Sunulmakta olan bu desteğin üst limiti: geri ödemesiz olarak 150.000TL, geri ödemeli olarak ise 300.000 TL olmak üzere toplam olarak 450.000 TL miktarındadır. 

C) Personel Giderleri Desteği: Sunulan projede tam zamanlı bir şekilde çalışması koşulu ile mevcut olan ya da yeni istihdam edilecek olan personel için bu destek söz konusudur. Üst limiti, geri ödemesiz olacak şekilde 150.000 TL'dir.

D) Proje Geliştirme Desteği: Bu desteğe ilişkin olarak gereken proje danışmanlık, eğitim, işbirliği ziyaretleri, test ve analiz için belgelendirme giderleri kapsamında konular dahilinde toplam 100.000 TL geri ödemesiz biçimde destek sunulur.

E) Başlangıç Sermayesi Desteği: Girişimci vasfıyla başvuru yapan ve üniversitelerin herhangi bir lisans programlarından bir yıl içerisinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler, yüksek lisans ya da doktora öğrencisi veya lisans, yüksek lisans ya da doktora derecelerinden herhangi birini başvuru tarihinden en fazla 5 yıl önce almış olanlar ve öğretim elemanlarının, işletme kuruluşu giderleriyle ofis donanım giderlerine yönelik bir defaya mahsus kalınarak sağlanır. Bu destek geri ödemesiz olarak verilmektedir ve üst limiti ise 20.000 TL miktarındadır.
HABERİ PAYLAŞ

 
 
 

ÇOK TIKLANANLAR