Kentsel Dönüşüm Yasası TBMM'den Onay Aldı: İşte Detaylar

Kentsel Dönüşüm Yasası TBMM'den Onay Aldı: İşte Detaylar

Kentsel Dönüşüm Yasası TBMM'den Onay Aldı: İşte Detaylar
Yayın Tarihi: 8.11.2023 11:03:00

Türkiye'de kentsel dönüşüm, özellikle deprem riski altındaki alanlarda yaşayan vatandaşlar için hayati bir öneme sahip. Bu nedenle, kentsel dönüşümle ilgili yapılan düzenlemeler ve kanunlar büyük bir ilgi ve öneme sahiptir. Son olarak, "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda onaylandı. İşte bu önemli kanunun detayları:

Hasar Tespit Raporlarına İlişkin İdari İşlemlerde Yeni Usuller: Bu kanunla, özellikle depremler sonrası oluşan hasarlarla ilgili hak sahipliğine ilişkin işlemler hariç olmak üzere hasar tespit raporlarına dayalı idari işlemlere karşı açılan iptal davalarında yeni usuller getiriliyor. Amacı, yargı süreçlerini hızlandırmak olan bu düzenleme, kentsel dönüşüm sürecinin daha etkili bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacak.

Yargı Süreçlerinin Hızlandırılması: Bu kapsamda, özellikle iptal davalarına ilişkin yeni süreçler belirleniyor. İlk inceleme 10 gün içinde yapılacak ve dava dilekçesi ile ekleri taraflara tebliğ edilecek. Savunma verme süresi, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 15 gün olacak, bu süre bir defaya mahsus en fazla 10 gün uzatılabilecek. Savunmanın verilmesi veya sürenin geçmesi dosyanın tamamlandığı anlamına gelecek.

Duruşma ve İstinaf Süreçleri: Duruşma yapılması, tarafların istemine ve mahkemenin kararına bağlı olacak. Dosyanın tamamlanmasının ardından, kararlar tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde alınacak. Verilen nihai kararlara karşı istinaf yolu açık olacak ve istinaf istemleri 2 ay içinde sonuçlandırılacak.

Rezerv Yapı Alanları Yeniden Tanımlanıyor: Kentsel dönüşümde kullanılacak olan "rezerv yapı alanı" tanımı da bu kanunla değişiyor. Yeni tanıma göre, yerleşim yerlerinde yer alan parseller de rezerv yapı alanı olarak belirlenebilecek. Bu değişiklikle kentsel dönüşüm projelerinin daha etkin bir şekilde uygulanması amaçlanıyor.

Kentsel Dönüşüm Finansmanı: Dünya Bankası tarafından finanse edilen kentsel dönüşüm projelerinin finansmanı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığına tahsisli olarak kullanılacak. Bu düzenleme, kentsel dönüşüm projelerinin daha düzenli ve etkili bir şekilde finanse edilmesine katkı sağlayacak.

Riskli Yapı Tespiti ve Yıkım: Kentsel dönüşüm kapsamında riskli yapıların tespiti ve yıkım süreçleri de bu kanunla güçlendiriliyor. Riskli yapı tespiti, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı veya idare tarafından resen yapılabilecek. Ayrıca, maliklerin riskli yapı tespiti yapmalarının engellenmesi durumunda, gerekli izin alınarak kolluk kuvveti marifetiyle kapalı alanların açtırılması sağlanacak.

Tahliye ve Yıkım Süreçleri: Tahliye ve yıkım süreçleri, daha hızlı ve etkili bir şekilde yürütülecek. Özellikle hak sahiplerine tebliyat ve bilgilendirme süreçleri daha şeffaf bir şekilde yönetilecek.
HABERİ PAYLAŞ

 
 
 


ÇOK TIKLANANLAR