Kısa Vadeli Dış Borçta %8,8'lik Artış

Kısa vadeli dış borç stoğu nedir? Kısa vadeli dış borç stoku, Eylülde 2019 sonuna kıyasla yüzde 8,8 artarak 134 milyar dolar düzeyine geldi. Özel sektörün kısa vadeli dış borcu...

Kısa Vadeli Dış Borçta %8,8'lik Artış
Yayın Tarihi: 18.11.2020 13:00:00

Kısa vadeli dış borç stoku, 2019 sonuna kıyasla yüzde 8,8 artarak 134 milyar dolar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Eylül 2020 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.


KISA VADELİ BORÇ STOĞUNDA ARTIŞ

Kısa vadeli dış borç stoku, 2019 sonuna kıyasla yüzde 8,8 artarak 134 milyar dolar oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Eylül 2020 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, eylülde 2019 sonuna kıyasla yüzde 8,8 artarak 134 milyar dolar düzeyindedir. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,9 artışla 57,1 milyar dolara çıkarken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4,8 azalışla 55,9 milyar dolara düştü.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2019 sonuna göre yüzde 21,4 artarak 9,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin Döviz tevdiat hesabı yüzde 1,7 yükselerek 21,4 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 15,6 azalarak 11,5 milyar dolar olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yılın sonuna göre yüzde 8,7 artarak 14,8 milyar dolara yükseldi.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, eylülde 2019 sonuna göre yüzde 0,1 artarak 50,7 milyar dolar oldu.


ÖZEL SEKTÖRÜN KISA VADELİ DIŞ BORCU AZALDI


Tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu, eylülde 2019 sonuna kıyasla yüzde 4,7 artarak 26,2 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 3,3 azalarak 86,8 milyar dolara düştü.


Bu dönemde, kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 27 artarak 57,5 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 2 azalarak 75,9 milyar dolar düzeyindedir.

Kısa vadeli dış borç stoğuna döviz açısından bakıldığında, yüzde 43,2'si dolar, yüzde 29'u euro, yüzde 12,3'ü TL ve yüzde 15,5'i diğer döviz cinslerindendir.

Aynı dönemde, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 182,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Stokun 15,1 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 22,6, Merkez Bankası'nın yüzde 11,5, özel sektörün ise yüzde 65,9 paya sahip olduğu açıklanmıştır.


KISA VADELİ DIŞ BORÇ STOĞU NEDİR?


Herhangi bir tarih itibarıyla kullanımış olan ve bir ekonomide yerleşik kişilerin yerleşik olmayanlara borçlu olduğu, kullanım tarihinden itibaren bir yıl içinde anapara ve/veya faiz ödemesi/ödemeleri yapılmasını gerektiren cari, şartlı olmayan yükümlülüklerin bakiyesi olarak ifade edilmektedir.

TCMB nezdindeki mevduatların kısa vadeli kısmını, bankaların ve diğer sektörlerin kısa vadeli kredilerini (yurt dışında ihraç edilmiş tahviller dahil), diğer sektörlerin kısa vadeli ticari kredilerini, yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin (bankalar hariç) yurt içinde yerleşik bankalardaki döviz cinsinden mevduatlarını gösteren döviz tevdiat hesabını (DTH),  yurt dışında yerleşik bankaların yurt içinde yerleşik bankalardaki döviz cinsinden mevduatları gösteren banka mevduatını, yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin (bankalar dahil) yurt içinde  yerleşik bankalardaki Türk lirası cinsinden mevduatlarını gösteren mevduat kalemlerini kapsamaktadır.
HABERİ PAYLAŞ

 
 
 


ÇOK TIKLANANLAR