Kredi Kartı Kullananlar dikkat! Bankaların Aldığı O Paraları Geri Ödeniyor

Kredi Kartı Olanlar dikkat. Bankaların aldığı bu paralar iade ediliyor. Kredi Kartı olanlara iki iade bulunuyor. Peki bu paraları nasıl alabilirsiniz. Kredi Kartı kullananların geri alabileceği paraları sizler için hazırladık. İşte Kredi Kartı Olanların alabileceği bu paralar.

Kredi Kartı Kullananlar dikkat! Bankaların Aldığı O Paraları Geri Ödeniyor
Yayın Tarihi: 12.02.2020 23:23:00

Kredi Kartı Olanlar dikkat. Bankaların aldığı bu paralar iade ediliyor. Kredi Kartı olanlara iki iade bulunuyor. Peki bu paraları nasıl alabilirsiniz. Kredi Kartı kullananların geri alabileceği paraları sizler için hazırladık. İşte Kredi Kartı Olanların alabileceği bu paralar.

Masraflar İade edilecek!

Bankaların aldığı masraflar ve aidatlar için yeni dönem. İstanbul Barosu'ndan son dakika Kredi Kartı paralarını iade alabilirsiniz yorumu yapuldı. Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu  yönetmenliğinde Tüketici Kanunu'nda değişiklikler yapıldı. İlk olarak Kredi masraflarını geri alabilirsiniz açıklamasında;

1. Tüketici şikâyeti üzerine haksız ve karşılıksız olduğu tespit edilen ücret ve komisyonlar benzer durumdaki tüm müşterilere toplu olarak iade edilmeli. Örneğin emekliye işsizlik sigortası yapıldığı tespit ediliyorsa, tüm emekli tüketicilere sigorta primleri faizi ile iade edilmeli ve bunu yapan bankaya ceza kesilmeli.

2. Bankalar BDDK’ya bildirmedikleri hiçbir masrafı tüketiciye yansıtmamalı. ‘Diğer’ adı altında karşılığı olmayan ücret ve komisyon alınmasından vazgeçilmeli; ‘Dosya masrafı’ gibi ne olduğu belli olmayan, haklı, makul ve belgeli olduğu ispatlanamayan hiçbir ücret alınmamalı.

3. Müşterinin onaylamadığı hiçbir komisyon, ücret, masraf vb. alınmamalı. (‘Sistem otomatik onay vermiş’ demek bankayı kurtarmamalı)

4. BES, DCD, borsa gibi belirli yaş veya ilgi alanını ilgilendiren konularda müşteriye detaylı bilgi verilmeli. 70 yaşındaki insana BES yapılmamalı Gurbetçilere bilgileri dışında DCD, BES yapılmamalı.

5. BDDK, karşılığı olmayan ücret ve komisyonları incelemek için tüketici şikayetini beklemeden resen harekete geçmeli.

6. Banka genel müdür ve yönetim kurulu üyeleri, bilanço kalemlerinden ve usulsüz işlemlerden sorumlu tutulmalı. Bunun için ABD’deki Sarbanes-Oxley yasası benzeri bir yasa hazırlanmalı. ‘Benim haberim yok, ekip yapmış’ demek üst yöneticileri sorumluluktan kurtarmamalı.

7. Bankaların prim ve ödüllendirme sistemi çok sıkı denetlenmeli. Üst yöneticileri kâr hırsıyla etik dışı davranışa iten prim ve ödüller sınırlandırmalı

8. Tüketici kredileri ile ilgili atılan adımlar ticari krediler için de atılmalı: Bankaların ticari kredileri istedikleri anda geri çağırabilmeleri, faiz oranını istedikleri gibi değiştirmeleri engellenmeli.

9. Bankacılık sendikaları tüketicilerin korunmasında aktif sorumluluk üstlenmeli. Usulsüz işlem yapmaları için çalışanlara mobbing uygulayan yöneticileri teşhir etmeli.

10. Ölen kişilerin mevduatları ve diğer finansal varlıkları konusunda mirasçılara zorunlu olarak bilgi verilmeli.

11. BDDK’nın 3 Ekim 2014 tarihli ‘Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’i, konuya ilişkin yargı kararları ve uygulamaları dikkate alınarak revize edilmeli.

12. BDDK’nın üyelerinin çoğunlukla bankacılık sektöründen seçilmesi ve görevleri sonrasında sektöre geri dönmeleri kurumun bağımsızlık ve tarafsızlığını zedeliyor. Başka ülkelerde olduğu gibi denetleme kurumunun yöneticilerinin görevlerinden sonraki beş yıl boyunca özel sektör şirketlerinde görev almaları yasaklanmalı.

13. Bankacılık sektöründen tümüyle bağımsız bir denetleme kurumunun oluşturulması gündeme alınmalı.

14. İlk ve orta öğretim kurumlarında finansal okuryazarlık eğitimi verilmeli. Bu eğitimlere herhangi bir kısıtlama getirilmemeli.

15. Finansal okuryazarlık eğitimlerinin içeriği denetlenmeli.

16. Finansal ürünler konusunda vatandaşları tarafsız ve bağımsız biçimde bilgilendirecek girişimlere ihtiyaç bulunuyor. Bu konuda çalışma yapan startup’lar desteklenmeli.

17. Finansal tüketiciyi hakları konusunda uyaran, ortaya çıkan mağduriyetler konusunda bilgilendiren haberlere medyada mutlaka yer verilmeli.

18. Tüketicilerin tek tek bankalarla mücadele etmesinin güç olduğu gerçeğinden hareketle tüketici örgütleri desteklenmeli. Finansal okuryazarlık eğitiminde tüketici örgütlerine öncelik verilmeli.

19. Tüketici örgütleri bankalarla ilgili konularda toplu dava açmaya teşvik edilmeli.

20. Bankalar ve tüketiciler arasındaki davaların zorunlu arabuluculara verilmesi uygulamasından vazgeçilmeli.

Aidat ödemelerini geri alabilirsiniz;

Milyonlarca vatandaşın cebinde 68 milyon kredi kartı var. Cüzdandaki kart sayısı ortalama 2. Ancak her yılsonu yaklaşırken bankaların aldığı aidat can sıkıyor. Bu dertten kurtulabilirsiniz. Çünkü yasalar tüketiciden yana...

Banka müşterilerinin en çok dert yandığı konuların başında kredi kartı aidatı geliyor. Ekim 2014’ten önce kart aidatları tüketici hakem heyetleri yoluyla geri alınabiliyordu. Ancak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2014’te aldığı kararla kredi kartı aidatlarını yasal bir zemine kavuşturdu. BDDK, tüketiciyi koruyucu bazı önlemler de aldı.

Seçenek sunmak zorunda

Posta Gazetesi'nin haberine göre, tüketiciler haklarını bilmediği için aidatı ödeme ya da kartını iptal etme yoluna gidiyor. BDDK’nın yönetmeliğine göre; kart çıkaran kuruluşlar, yıllık üyelik ücreti ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunmak zorunda. Ayrıca bankalar aidatsız kart seçeneğini tüketiciye bildirmekle yükümlü.

Yaptırımı ağır oluyor

Aidatsız kredi kartı için bir dilekçeyle bankaya başvurmak yeterli oluyor. Banka aidatsız kart vermezse, normal kredi kartından aidat ücreti talep edemez. Aidat alırsa, vatandaş dilekçesiyle hakem heyetlerine başvurup iadesini isteyebilir. Ayrıca aidatsız kredi kartını vermeyen bankaya 6.9 milyon para cezası da kesiliyor. Yani yaptırımı ağır.

Pazarlık şansını deneyin

Son dönemde bankalar kart aidatından vazgeçmek istemiyor. Yani iptal ettirmeye çalışsanız da bu çok mümkün olmuyor. Bazı bankalar müşteri portföyünü artırmak için kart aidatından vazgeçebiliyor. Bu nedenle önce bankanızla aidat pazarlığı yapın. Sonuç alamazsanız alternatif kredi kartlarını araştırın.

Bunları bir yere not edin!

1- Kredi kartı sözleşmesi imzalanmış olsa bile kredi kartı kullanılmadığı sürece aidat yansıtılamaz.

2- Kesintisiz 180 gün boyunca kullanılmayan kredi kartı hareketsiz kabul edilir ve hareket görmediği sürece aidat ödenmez.

3- Daha önce kart aidatı yansıtılmış ve kart 180 gün hareketsiz kalmışsa, banka 12 ay içinde tahsil edemediği aidattan vazgeçer.
 
4- Her bankanın aidatsız kredi kartı ürünü çıkarma zorunluluğu var.

5- Ücretsiz kredi kartı başvurularını reddeden banka, bu başvuruya istinaden aidatlı kredi kartı veremez. 

6- Aidatlı kartı, aidatsız kartla değiştirmek isteyenlere bankalar, herhangi bir ek şart getiremez.

7- Tüketicilere sunulan ‘sanal kredi kartları’ndan aidat alınamaz.

8- Ek kartlar için asıl kart aidatının en fazla yarısı kadar aidat alınabilir.

9- 100 liralık aidat ödenen kartta, ek kart için en fazla 50 lira aidat alınabilir.

10- Bir takvim yılında herhangi bir nedenle kredi kartını iki defa yenileyenden bankalar ek ücret ve aidat talep edemez.

11- İkiden fazla yenilenen kartlardan ise sadece kart basım maliyeti alınabilir.
 
12- Kartın borç bakiyesi ve taksidi olsa dahi, tüketici talep edince bankalar kartı iptal etmek zorunda.
 
13- İptal edilen kartın borcu devam etse de kredi kartı aidatı bu süre boyunca alınamaz.

14- Aidatsız kartın limiti, aynen aidatlı karttaki kadar olmak zorunda.

15- Aidat ödenen kredi kartları limiti aynı kalmak şartıyla aidatsız kart ile değiştirilebilir.
HABERİ PAYLAŞ

 
 
 


ÇOK TIKLANANLAR