Memur, İşçi ve Emekli Maaşları Değişti! Herkesi İlgilendiren Değişiklik Yarın Başlıyor

Emekli maaşları, işçi maaşları ve memur maaşları değişti. Herkesi İlgilendiren değişiklik ne? Emekliler, memurlar ve işçiler için maaş değişikliği sonrası kimsenin bilmediği değişiklikleri sizler için derledik. İşte o değişkenlikler.

Memur, İşçi ve Emekli Maaşları Değişti! Herkesi İlgilendiren Değişiklik Yarın Başlıyor
Yayın Tarihi: 2.03.2020 15:02:00

Emekli maaşları, işçi maaşları ve memur maaşları değişti. Herkesi İlgilendiren değişiklik ne? Emekliler, memurlar ve işçiler için maaş değişikliği sonrası kimsenin bilmediği değişiklikleri sizler için derledik. İşte o değişkenlikler.

Kritik değişiklikler!

2020 yılında maaşlarda uygulanacak olan asgari ücretin belirlenmesi sonucunda bazı sektörlerde çalışanların, emeklilerin ve memurlarında bugün ücretleri hesaplara yattı. Ancak herkesi ilgilendiren değişikliklerde gözlerden kaçmadı. Gündemde domino etkisi olarak muhtaçlık ödemesi de dahil bir çok asgari ücret dikkate alınıyor ve hesaplamalar bu tutar üzerinden gerçekleşiyor.

Yıl içerisinde elde edilen gelirlere uygulanacak gelir vergisi oranları, elde edilen gelirlerin toplamları sınıflandırılarak belirlenmiştir. Yani belirli bir tutara kadar olan gelir toplamlarına uygulanacak vergi oranı belirlendikten sonra, bu gelir toplamını aşan gelirlere bir üst vergi oranı uygulanmaktadır.

Devlet çalışanlarının, ilgili takvim yılının başından itibaren elde ettikleri “gelir vergisi matrahına esas” gelirleri toplamı belli seviyelere ulaşınca, aylık ücretlerinden kesilen gelir vergisi oranı da artmaktadır.

Çalışanın geliri üzerinden hesaplanan (engelli indiriminden yararlanıyor ise bu da dahil edilerek) aylık gelir vergisi tutarının, ilgili memur hakkında geçerli olan AGİ tutarından daha az olduğu durumlarda, asgari geçim indiriminden eksik yararlanılması söz konusu olabilmektedir.

Gelir vergisi oranının yükselmesi, bu durumda olan memurların net maaşının azalmaması veya azalması gerekenden daha az azalması sonucunu doğurmaktadır. İlgili çalışan hakkında uygulanan gelir vergisi oranının yükselmesi, aylık net maaşının azalmasına yol açarken, asgari geçim indirimi ve engelli indirimi uygulamaları nedeniyle, bazı çalışanların net maaşını hiç etkilememektedir.

Tebliğ, bazı had ve tutarlarda yeniden değerleme oranı kapsamında düzenleme içeriyor. Buna göre, Gelir Vergisi Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı 6 bin 600 lira, işverenlerce iş yeri veya iş yerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 23 lira oldu. Engellilik indirimi tutarları, birinci derece engelliler için bin 400 lira, ikinci derece engelliler için 790 lira, üçüncü derece engelliler için 350 lira olarak tespit edildi.
 
Basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan iş yeri kira bedeline ilişkin tutar, büyükşehir belediye sınırları içinde 11 bin lira, diğer yerlerde 7 bin lira olarak belirlendi. Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 22 bin liraya kadar yüzde 15, 49 bin liranın 22 bin lirası için 3 bin 300 lira, fazlası için yüzde 20, 120 bin liranın 49 bin lirası için 8 bin 700 lira, fazlası için yüzde 27, 600 bin liranın 120 bin lirası için 27 bin 870 lira, fazlası yüzde 35, 600 bin liradan fazlasının 600 bin lirası için 195 bin 870 lira, fazlası yüzde 40 olarak tespit edildi.
 
7 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle, 500 bin TL'den daha fazla tutarda geliri olanlardan %40 oranında gelir vergisi alınmasını öngören düzenleme yürürlüğe girdi. Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun , 7 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Tıklayınız. Kanunun 17 nci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde belirlenen tutarlar 2019 yılında uygulanmakta olan tarifeler dikkate alınarak güncellenmiş, %40 diliminde yeni bir grup oluşturtulmuştur.


Yeni düzenlemeye göre, çok fazla tutarda ücret geliri elde edenden, 500 bin TL'yi aşan gelirleri için %40 oranında gelir vergisi alınacaktır.

AGİ en önemli yer!

Asgari Ücret ile birlikte belirlenen AGi, 2020 yılında asgari ücret tutarı ile birlikte güncellendi. Evli, bekar, çocuklu ve eşi çalışanlar için Asgari Geçim indirim tutarları yayınlandı.Agi tutarının maliyeti yüzde 5 indirimle 3458 Bin TL, 75 TL Asgari Ücret indirimi ile 3383 TL olarak belirlendi. Agi Tutarı aVrupa ülkeleriyle kıyaslandığında İrlanda, Hollanda ve Luksemburg'la aynı olarak 6. sıraya yükseldik.

Asgari Ücrete endexkli olan Bağ-kur primlerinde taban değeri değişmedi. Sabit ücret 34,5'i olarak 1 yıl boyunca devam edecek ve en düşük 2943 TL maaşta 1015 TL Bağ-kur primi ödenecek. Çalışmayanlar içinde 1177 TL işsizlik maaşı ödenecek.

Emekliler Derneği 8 Özel istek!

Maaşlarda iyileştirme de bir gelişme Emekliler Derneği'nden geldi. Yaşam şartlarını hemen yükseltmek isteyen dernekler 8 maddeli istekler içinde, prim kazancı, intibak ve prim ödeme gün sayısı hesaplamalarıyla Bayram ödemesinde iyileştirme, promosyonda devlet katkısı gibi 7-8 istek için çalışmalar halen sürüyor.
HABERİ PAYLAŞ

 
 
 


ÇOK TIKLANANLAR