Müjdeli Haber! Tüm, Ceza, Borç ve Vergilere Af Geldi! Hangi Borçlar Yapılandırılacak?

Milyonların beklediği af yasası Meclis’te onaylandı. KDV, ÖTV, MTV, KYK, SGK, gelir vergisi, kurumlar vergisi, trafik borçları ve tüm idari para cezalarına af geldi.

Müjdeli Haber! Tüm, Ceza, Borç ve Vergilere Af Geldi! Hangi Borçlar Yapılandırılacak?
Yayın Tarihi: 16.11.2020 16:00:00

Milyonların beklediği af yasası Meclis’te onaylandı. KDV, ÖTV, MTV, KYK, SGK, gelir vergisi, kurumlar vergisi, trafik borçları ve tüm idari para cezalarına af geldi.

TBMM Genel Kurulunda, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin ilk 10 maddesi kabul edildi. Buna göre; KDV, ÖTV, MTV, KYK, SGK, gelir vergisi, kurumlar vergisi, trafik borçları ve tüm idari para cezaları yapılandırabilecek.

 TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifine göre; borcunu peşin ödemek isteyenlere indirim sağlanacak, borçlar için 18 aya kadar taksit yapılabilecek.

İŞTE KABUL EDİLEN MADDELERE GÖRE YAPILANDIRILACAK BORÇ, VERGİ VE CEZALAR:

TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemeleri

-  İl özel idarelerine olan borçlar, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, diğer vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları.

-  Sosyal güvenlik primi idari cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamlar.

- Vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları, trafik, seçim, nüfus para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezalar, usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları.

-  Hazine alacakları, madenlerin ödediği devlet payı ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre takip edilen diğer alacaklar.

-  Öğrenim katkı kredisi, öğrenim kredisi, ecrimisiller, haksız alınış destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı.

- Türk Standardları Enstitüsü hizmet bedeli alacakları, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları, kalkınma ajanslarının il özel idarelerinden, belediyelerden ve sanayi odalarından olan alacakları, KOSGEB tarafından kullandırılan desteklerden kaynaklananlar ile aidat alacakları.
HABERİ PAYLAŞ

 
 
 

ÇOK TIKLANANLAR