SGK Toplu Para ve Emeklilik Müjdesi Duyurdu! Toplu Para Alıp Emekli Olabilirsiniz

Çalışmakta olan bütün insanlar, zaman içinde emeklilik hakkını elde etmek isterler. Bunun için yasalarla belirtilen gün kadar çalışmak ve bahse konu çalışılan günlerin prim borcunun Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmiş olması şart koşulmaktadır.

SGK Toplu Para ve Emeklilik Müjdesi Duyurdu! Toplu Para Alıp Emekli Olabilirsiniz
Yayın Tarihi: 2.04.2020 14:33:00

Çalışmakta olan bütün insanlar, zaman içinde emeklilik hakkını elde etmek isterler. Bunun için yasalarla belirtilen gün kadar çalışmak ve bahse konu çalışılan günlerin prim borcunun Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmiş olması şart koşulmaktadır.
 
Bazı durumlarda bu koşullar sağlanamayabilir. Söz gelimi kişinin emeklilik yaşı dolmuştur fakat ödenmesi gereken prim gün sayısı ya da sigortalılık süresi tamamlanmamıştır.
 
Bu kişiler çalışmayı bıraktıkları takdirde, sigorta primleri ödenmediği için emekli olamazlar. Bu kişilerin emeklik hakkını elde etmek için uzun yıllar beklemeleri gerekebilir.
 
Yapılan yeni düzenlemeler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna daha önce yatırılan primler geri alınabiliyor. Bu yazıda toplu prim iadesi konusu ile ilgili bilgiler veriliyor.
 
Toplu Prim İadesi Alabilecek Gruplar

SGK’dan para iadesi almak için müracaat eden bireylerin bazı koşulları sağlamaları istenmektedir. Bu koşullar şunlardır:
 
Başvuru yapıldığı sırada, müracaatta bulunan vatandaşın herhangi bir sigortalı işte çalışmıyor olması gereklidir. Bahse konu sigortalı iş denildiğinde sadece Sosyal Güvenlik Kurumu SSK (4A) sigortalı koluna mensup olunması kast edilmiyor. Aynı zaman da başvuruda bulunan vatandaş BAĞKUR (4B) sigortası kapsamında kendi işini yürütüyor ise ve sigortası yatıyor ise müracaatta bulunma hakkı olmaz.

Müracaatta bulunan vatandaşın erkekler için en az 25, kadınlar için ise en az 20 yaşının doldurulmuş olması şartı bulunmaktadır.

Ayrıca toplu para almak isteyen kişinin Sosyal Güvenlik Kurumundan dul ve/veya yetim aylığı almıyor olması gerektiği de aranan şartlar arasındadır

Ayrıca emekli yaşını ve sigortalılık toplam süresini doldurduğu halde emekli olamayan kişiler de bu toplu prim iadesi hakkından yararlanabiliyorlar.

Bunların dışında birden fazla işyerinde sigortalı olarak çalışan vatandaşların prim tutarı kişinin aldığı net kazancın toplamını geçiyorsa, bu kişiler de fazla prim geri iadesi için müracaatta bulunma hakkına sahiptir.

Ayrıca prim ödemeleri üst sınırını geçen vatandaşlar da, üst limit geçen prim tutarları için toplu para iadesi talebinde ulunabiliyorlar.


SGK Toplu Para İadesi Müracaat Basamakları

SGK’dan toplu para iadesi almak isteyen vatandaşların şahsen gelerek yazılı dilekçe ile müracaatta bulunması istenmektedir. Daha sonra verilen dilekçeye istinaden Sosyal Güvenlik Kurumunda 1 ay kadar süren zaman zarfında inceleme yapılır. Daha sonraki basamaklar şunlardır:
 
4 A (SSK) Kapsamında prim ödemesi yapılmış bulunan vatandaşlar prim ödemelerinin 2008’den önceki kısmına ait olan tutarın içinde bulunan hem işçi primleri hem de işveren primleri geri alınabilir. Eğer çalışanın 2008 yılı sonrasına ait primi var ise bu primlerin sadece işçi primlerinin iadesi talep edilir.

4B (BAĞKUR) Kapsamında iadesi istenen primleri kimin, ne zaman ödediğine bakılmadan hepsinin geri iadesi talep edilebilir.

Doğum, askerlik ve yurtdışı borçlanması ile ilgili primler için geri ödeme yapılmıyor.

Geriye dönük prim ödemesinde, vatandaşların adına yapılan Genel Sağlık Sigortası primleri de iade edilmeyen primler arasındadır.

Toplu Ödeme Alındıktan Sonra Emekli Olunabilir

Prim iadesini talep eden vatandaşlar yeniden iş hayatına dönmeleri halinde emekli olabilirler. Bu tip durumlarda prim ödemesi ‘’İhya’’ kapsamında değerlendirilir ve yatırılmış primlere ilave yapılabiliyor.
 
İhya uygulaması toplu prim ödemesi aldıktan sonra yeniden iş hayatına dönen ve daha önceye ait borçlarının tamamını ödeyen vatandaşların yararlanabildiği bir sistemdir. İhya sisteminde 2 ödeme arasında kalan günler için faizi talebi yapılmamaktır.
 
Toplu Prim İadesinden Mirasçılar da Yararlanabilir
Çalışanların bütün şartları tamamlaması şartı ile emekli olmadan vefatı halinde, bahse konu kişinin mirasçıları bu imkandan faydalanılabilir. Bu haktan yararlanabilecek mirasçının ölüm aylığı, yetim maaşı ya da dul aylığı almıyor olması şartı aranmaktadır.
 
SGK’dan toplu para iadesi hakkında yürürlükte bulunan resmi bilgiler bunlardır.
 
 
HABERİ PAYLAŞ

 
 
 


ÇOK TIKLANANLAR