Sınavsız 5500 TL Maaşla Sürekli İşçi Alınıyor! Hemen başvurun

Sınavsız 5500 TL Maaşla sürekli işçi alımı ilanı duyuruldu. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar, Temizlik Görevlisi, Güvenlik görevlisi, Mekatronik bakım onarıcı ve Argon Kaynakçı işçi alımı duyuruldu. Sınavsız İşçi alım ilanları sizlerle.

Sınavsız 5500 TL Maaşla Sürekli İşçi Alınıyor! Hemen başvurun
Yayın Tarihi: 16.12.2019 22:31:00

Sınavsız 5500 TL Maaşla sürekli işçi alımı ilanı duyuruldu. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar, Temizlik Görevlisi, Güvenlik görevlisi, Mekatronik bakım onarıcı ve Argon Kaynakçı işçi alımı duyuruldu. Sınavsız İşçi alım ilanları sizlerle.

Resmi Gazete'de sınavsız alım ilanları! Resmi Gazete En az 3500 ve 5500 TL arasında işçi alım ilanı yayınlandı. Bir çok katagoride işçi ve personel alımı gerçekleşiyor. Sizler için Bir çok işçi ve memur alım ilanları derliyoruz. Yeni yayınlanan ilanlara göre başvurabileceğiniz kontenjanlar belli oldu.

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı

TÜBİTAK Başkanlık İdari Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere personel alınacaktır. Personel alımı için son başvuru tarihi 06 Ocak 2020. Açıklanan ilanda 52 personel alımı yapılacağı bildirildi.

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamada, başvurular için gerekli koşullar ve süreçlerin kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Devlet Personel Başkanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında açıklandığı bildirildi. İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

"Bakanlığımız taşra teşkilatına 2 engelli ve 1 eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan sürekli işçi alımı yapılacaktır. İşe alım şartlarını içeren ilan Türkiye İş Kurumu, Mülga Devlet Personel Başkanlığı ve Bakanlığımız internet sitesinde 16-20 Aralık 2019 tarihleri arasında yayımlanacaktır.
Söz konusu İşçi alımı, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında yapılacaktır. İlgililerin 16 Aralık 2019 tarihinden itibaren Türkiye İş Kurumuna müracaat etmeleri gerekmektedir" denildi.

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI

ÇALIŞTIRILACAĞI İL MESLEK ÜNVANI ADEDİ

Ankara Temizlik Görevlisi 5
Ankara Güvenlik Görevlisi 1
Ankara
Mekatronik Bakım
Onarımcısı
1
Ankara Argon Kaynakçı 1
TOPLAM 8
11036/1-1

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden de yapılan açıklamada sürekli işçi alımı yapılacağı bildirildi. Resmi Gazete yayımlanan ilanda 8 personel alımı yapılacağı açıklandı.

Yayımlanan ilanda; "Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi bağlı birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında İŞ-KUR üzerinden Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi, Argon Kaynakçı ve Mekatronik Bakım ve Onarımcısı olarak çalıştırılmak üzere sürekli işçi alınacaktır.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

REKTÖRLÜĞÜMÜZ BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi bağlı birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında İŞ-KUR üzerinden Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi, Argon Kaynakçı ve Mekatronik Bakım ve Onarımcısı olarak çalıştırılmak üzere sürekli işçi alınacaktır.

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Şartları sağlayan adaylar, başvurularını İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

GENEL ŞARTLAR

a) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
b) 18 yaşını tamamlamış olmak,
c) İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak,
d) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve budüzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar vecasusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
e) Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahutbunlarla irtibatı bulunmamak,
f) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, buörgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
g) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
h) Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
i) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
j) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, şartları aranır.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

• En az lise ve dengi okul mezunu olmak
• 18 – 30 yaş arasında olmak
• İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata
alınacaktır.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR


• En az lise ve dengi okul mezunu olmak
• 18 – 35 yaş arasında olmak
• 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve
Valilik tarafından düzenlenen özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak
• İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata
alınacaktır.

MEKATRONİK BAKIM ONARIMCISI

• En az lise ve dengi okul mezunu olmak
• 18 – 35 yaş arasında olmak
• Öğretim Kurumlarının Mekatronik ile ilgili bölümlerinden mezun olmak
• Bu unvanda çalıştırılacak personel bakım ve onarım işlerinde çalıştırılacaktır.
• Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sürekli Eğitim Merkezleri ile Üniversiteler tarafından düzenlenen ‘’Autocad, Proteus (Devre Çizimi) ve Programlama diliC” sertifikalarına sahip olmak
• İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata
alınacaktır.

ARGON KAYNAKÇI

• En az lise ve dengi okul mezunu olmak
• 18 – 40 yaş arasında olmak
• Bu unvanda çalıştırılacak personel bakım ve onarım işlerinde çalıştırılacaktır.
• Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sürekli Eğitim Merkezleri ile Üniversiteler tarafından düzenlenen ‘’Argon Kaynakçı” sertifikasına sahip olmak
• En az 5 (Beş) yıllık iş deneyimi istenecek olup, iş deneyimini SGK hizmet dökümü ve çalıştığı işyerinden alınacak çalışma belgesi ile belgelendirmek
• İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.

BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ

İŞKUR tarafından bildirilen nihai listede yer alan adaylar istenen belgeleri 24/12/2019 - 25/12/2019 tarihleri arasında Turan Güneş Bulvarı Yukarı Dikmen Mahallesi, 648. Cadde, No:4 06550 Oran Çankaya/ ANKARA adresinde bulunan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne elden teslim edeceklerdir. Yukarıda belirtilen tarih aralığında belgelerini teslim etmeyen ya da eksik teslim edenler kura çekimine ve sözlü mülakata alınmayacaktır.

KURA TARİHİ VE YERİ

27/12/2019 tarihinde saat 10:30’ da Turan Güneş Bulvarı Yukarı Dikmen Mahallesi, 648. Cadde, No:4 06550 Oran Çankaya/ ANKARA adresinde bulunan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinde yapılacaktır.

MÜLAKAT TARİHİ VE YERİ

Mülakat gün, saat ve yeri ile mülakata katılmaya hak kazanan adaylar, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin https://www.mgu.edu.tr internet adresinde duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

AÇIKLAMALAR

1. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.

2. Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir işyeri ve bir meslek koluna) başvuru yapabilir. Birden fazla ilana müracaat edenlerin başvuruları, kabul edilmeyecektir.

3. Açık iş pozisyonları için sözlü/uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların
belirlenmesi maksadıyla ilgili yönetmelik gereği kura çekimi yapılacaktır. Bu nedenle açık işgücü miktarının 4 katı asil 4 katı yedek aday kura yöntemiyle belirlenecektir.

4. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir.

5. İŞ-KUR tarafından Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne bildirilen aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular https://www.mgu.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.

6. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

7. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

8. Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine ihtiyaç duyulacak sayıda aday, yedek adaylar arasından belirlenecektir.

Resmi Gazete'de "https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2019/12/20191216-4-17.pdf" adresinden ilana başvuru yapabilirsiniz.
HABERİ PAYLAŞ

 
 
 


ÇOK TIKLANANLAR