Vakıf Katılım'dan İşletmelere Süper Destek! KOSGEB Kobi Finansman Desteği Vakıf Katılım’da

Vakıf Katılım, reel sektörün aktörleri olan KOBİ’lerimizin gücüne güç katacak KOSGEB programları ile finansmana erişimi kolay kılıyor. Vakıf Katılım, KOSGEB ile yapılan iş birliği sayesinde KOBİ’lerin finansman maliyetlerinde geri ödemesiz teşvik desteği sağlıyor.

Vakıf Katılım'dan İşletmelere Süper Destek! KOSGEB Kobi Finansman Desteği Vakıf Katılım’da
Yayın Tarihi: 23.11.2020 22:00:00

Vakıf Katılım, reel sektörün aktörleri olan KOBİ’lerimizin gücüne güç katacak KOSGEB programları ile finansmana erişimi kolay kılıyor. Vakıf Katılım, KOSGEB ile yapılan iş birliği sayesinde KOBİ’lerin finansman maliyetlerinde geri ödemesiz teşvik desteği sağlıyor.
Vakıf Katılım Bankasından KOBİ’lere geri ödemesiz finansman desteği. Vakıf Katılım, reel sektörün aktörleri olan KOBİ’lerimizin gücüne güç katacak KOSGEB programları ile finansmana erişimi kolay kılıyor. Vakıf Katılım, KOSGEB ile yapılan iş birliği sayesinde KOBİ’lerin finansman maliyetlerinde geri ödemesiz teşvik desteği sağlıyor.

PROGRAMIN AMACI VE TANIMI

KOBİ Finansman Destek Programı ile KOBİ’lere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek finansman sorunlarının çözümü, üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, istihdam oluşturmaları, uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır.
KOBİ Finansman Destek Programında, müşterilerimizin uygun koşullarda finansman temin edebilmeleri için kâr payı tutarı desteklenir.

FİNANSMAN TÜRLERİ

KOBİ Finansman Destek Programında aşağıdaki finansman türleri yer almaktadır;
İşletme Finansmanı,
Makine ve Teçhizat Finansmanı,
Acil Destek Finansmanı,

Programdan Faydalanabilecek İşletme Türleri

KOSGEB veri tabanında kayıtlı, aktif ve KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel olup; programda tanımlanmış işletme türlerinden birinde yer alan işletmelerin bankalardan kullanacakları finansmanların kâr payı tutarları geri ödemesiz desteklenir.

Programda Tanımlanmış İşletme Türleri


Girişimci İşletmeler-KOSGEB Desteği ile İşini Kurmuş Faal İşletmeler,

Stratejik İşletmeler-Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programından Yararlanan İşletmeler,
Öncelikli Sektördeki İşletmeler-Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programından Yararlanan İşletmeler.

İşletme, destekten 3 yıl süreyle yararlanır. Üç yıl süre tamamlandıktan sonra destek programı yeniden başlatılabilir.

Acil Destek Finansmanı; doğal afet, yangın, terör vb. durumlarda, yerel düzeyde uygulanan bir kredi programı olup kullanacak işletmeler için programda tanımlanmış işletme türlerine girme şartı aranmaz. İlgili Valilik/Kaymakamlıkça durumdan etkilendiği belgelendirilir.

İşletme ve Makine Teçhizat Finansmanlarında Üst Limit ve Vadeler

Girişimci İşletme için finansman üst limiti 50,000 TL’dir. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derece şehit yakını olması durumunda üst limit 70,000 TL olarak uygulanır.
Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletme için finansman üst limiti 500,000 TL’dir.
Tüm işletme türleri için; işletme finansmanlarında vade 12 ve 18 ay, makine teçhizat finansmanlarında 12, 18, 24, 30 ve 36 aydır.

Acil Destek Finansmanı için üst limit KOSGEB tarafından belirlenir, azami vade 36 aydır.
Finansmanın satıcı hesabına yatırıldığı gün vadenin başlangıcı olarak kabul edilir.

*KOBİ Finansman Desteği kapsamındaki koşullar KOSGEB tarafından belirlenir ve değiştirilir.
 
HABERİ PAYLAŞ

 
 
 


ÇOK TIKLANANLAR