İngiltere’nin Eğitim Sistemi ve Londra’daki Okullar

İngiltere’nin Eğitim Sistemi ve Londra’daki Okullar
Yayın Tarihi: 24.04.2018 12:31:00
İngiltere'de eğitim hayatı okul öncesi dönem ile başlayıp sırasıyla ilköğretim, ortaöğretim, ileri öğrenim (further education) ve yüksek öğrenim (üniversite ve sonrası) ile devam eder. Çocuklar yasal olarak 5 yaşından 16 yaşına kadar olan ilk ve ortaöğretime devam etmek zorundadırlar.
 
Üniversiteye kadar olan eğitim süreci “Key Stages” adi verilen aşamalara bölünmüştür:
 
 • Key Stage 1: 5-7 yaş arası
 • Key Stage 2: 7-11 yaş arası
 • Key Stage 3: 11-14 yaş arası
 • Key Stage 4: 14-16 yaş arası
 • Key Stage 5: 17-18 yaş
 
Key Stages 1 ve 2 ilkokul döneminde tamamlanır, 11 yaşında ortaöğretim başlar ve bu dönemde Key Stages 3 ve 4 tamamlanır. Key Stage 5 ise ileri öğrenim dönemini ifade eder.
 
Öğrenciler her aşamanın sonunda değerlendirmeye alınır. En önemli değerlendirme Key Stage 4’ün sonunda girilen GCSE (Genel Orta Öğretim Sertifikası) sınavlarıdır.  Bu sınavlarda başarı gösteren öğrenciler ileri öğrenime ve daha sonra yüksek öğrenime devam etme seçeneğine sahip olurlar.
 
İngiltere’de eğitim devlet okulları tarafından ücretsiz verilmektedir. Devlet okullarının yanı sıra özel okullar da mevcuttur. Okula giden toplam öğrenci sayısının yaklaşık %7’si özel okulları tercih etmektedir. 


  
Okul Öncesi Dönem: 2-3 yaşında  başlayan ve zorunlu olmayan bir eğitimdir. Nursery school olarak adlandırılır ve zorunlu eğitimin başladığı 5 yaşına kadar devam eder.
 
İlköğretim: Bazı okullarda anasınıfının da ilköğretime dahil edilmesiyle beraber 4-11 yaş arası dönemi kapsar. İlköğretim döneminde çocuklar ödev kültürüne alıştırılır, Matematik ve okuma-yazma öğretilir. Bu dönemde derslerde görsellik ve sosyal aktivite çok önemlidir. Daha çok kendilerini ifade edebilme ve yaratıcılıklarını sergileme üzerinde durulur.
 
Ortaöğretim: Ortaöğretim 11 yaşında başlar ve 16 yaşında sona erer. Konular temel olarak İngilizce, Matematik, Fen Bilimleri ve Sanattır. Çocukların sağlıklı gelişimine katkıda bulunmak amacıyla Cinsellik eğitimi üzerine dersler de bu yıllarda verilir. Din derslerinde olduğu gibi veliler isterlerse bu dersten çocuklarını muaf tutabilirler. Zorunlu eğitim sonunda, öğrenciler devam ettikleri okulun türüne bakılmaksızın GCSE sınavlarına girerler.
 
İleri Öğrenim: Öğrenciler zorunlu olan ortaöğretimi bitirdikten sonra, A-Level diye tabir edilen ileri düzey eğitime hak kazanma sınavlarına hazırlık için 2 yıl daha okumayı tercih edebilirler.  A-level sınav sonuçlarına göre öğrenciler yüksek öğrenime devam edebilmektedirler.
 
Yüksek Öğrenim (Üniversite ve sonrası): İngitere’de Üniversite eğitimi belli branşlar dışında 3 yıl sürmektedir. Öğrenciler bu üç yılın sonunda BA (Bachelor of Arts / Edebiyat Fakültesi), BEng (Bachelor of Engineering / Mühendislik Fakültesi), ya da BSc (Bachelor of Science / Fen Fakültesi) alanlarından birinden diploma almaya hak kazanırlar. Sonrasında Master ya da PhD  programlarına devam edebilirler.
 
 

 
 Londra’daki Okullar
 
Londra’daki okulların başarısı ülke ortalamasının oldukça üzerindedir. GCSE sınavlarında  ülke çapındaki okulların %12’si düşük performans gösterirken Londra’daki okulların sadece %6.9’u düşük performans göstermektedir.
 
Londra aynı zamanda özel okulların da en yaygın olduğu şehirdir. Özel okullar ülke çapında toplam okulların %9.9’unu temsil ederken bu oran Londra için %17.2’dir (Londra merkezde %20.8).
 
Üniversite eğitimine gelecek olursak Londra dünyada en fazla üniversitenin bir arada yer aldığı şehirlerin başında gelmektedir ve öğrenci sayısı 400,000’in üzerindedir. Londra'da iyi bir üniversite hedefleyen öğrenciler, şehrin kendisi kadar canlı ve çeşitli seçenekler ile karşılaşacaklardır.


 
Dünyanın en iyi üniversitelerini inceleyen bağımsız kuruluş QS’in 2018 yılı listesinde Londranın önde gelen okulları üst sıralarda yer almaktadır.  Öne çıkan 10 okula aşağıda kısaca değindik:
 
 1. University College London (UCL): Dünya sıralaması 7. Toplam öğrencilerin %40’ını uluslararasi öğrenciler oluşturmaktadır. Eğitim verdiği branş yelpazesi oldukça geniştir. Kampüsleri Londra’nın en merkezi yerlerine dağılmış durumdadır.
 2. Imperial College London: Dünya sıralaması 8. Bilim ve teknoloji odaklı bir üniversite olup mühendislik ve doğa bilimleri alanındaki liderliği ile bilinir. Aynı zamanda İngiltere’nin en büyük tıp fakültesini bünyesinde bulundurur.
 3. King's College London: Dünya sıralaması 23. University of London bünyesindeki en eski ve büyük üniversitedir. Araştırma üniversitesi özelliğiyle öne çıkmaktadır. Sağlık bilimleri, beşeri bilimler ve hukuk alanlarında iyi bir üne sahiptir.
 4. London School of Economics and Political Science (LSE): Dünya sıralaması 35. Antropoloji, politika, sosyoloji, hukuk ve muhasebe gibi konularda öncü konumdadır.
 5. Queen Mary, University of London: Dünya sıralaması 127.
 6. Royal Holloway, University of London: Dünya sıralaması 259.
 7. School of Oriental and African Studies (SOAS): Dünya sıralaması 296. 
 8. Birkbeck College, University of London:  Dünya sıralaması 308.
 9. City, University of London: Dünya sıralaması 343.
 10.  Brunel University: Dünya sıralaması 346.
 
 

PAYLAŞ

 
 
 
 YAZARIN SON YAZILARI


TÜM YAZARLARYAZARIN EN ÇOK OKUNAN YAZILARI