Türkler için Londra’da Yaşam

Türkler için Londra’da Yaşam
Yayın Tarihi: 1.03.2018 13:30:00
Dünyanın neresine giderseniz gidin, seyahatinizin herhangi bir noktasında bir Türk’e rastlama olasılığınız yüksektir. Özellikle 1950’lerden sonra Türkiye’den, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, dünyanın birçok yerine göç yaşanmıştır. Yurt dışında yaşayan 5 milyonu aşkın Türk’ün yaklaşık 4 milyonu Batı Avrupa ülkelerinde, 300 bini Kuzey Amerika’da, 200 bini Ortadoğu’da, 150 bini Avusturalya’dadır. Buna göre, yurt dışında yaşayan Türklerin en büyük kısmını oluşturan ülkeler Avrupa ülkeleridir ve bunlardan biri de İngiltere’dir.

Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika gibi Avrupa ülkelerine kıyasla İngiltere’de daha az Türk bulunmaktadır. Bunun en önemli sebebi Türkiye ile İngiltere arasında birçok diğer Avrupa ülkesi ile olduğu gibi işçi alımına dair bir anlaşma hiçbir zaman yapılmamıştır. Dolayısıyla İngiltere’ye göç eden Türkler belli bir plan dahilinde ve devlet desteği ile göç etmekten ziyade kendi imkanları ile göç etmişlerdir.

Bir diğer fark, İngiltere’de Türk nüfusunun diğer Avrupa ülkelerinin aksine yalnız bir şehirde toplanmış olmasıdır. Diğer Avrupa ülkelerindeki Türkler o ülkenin birçok şehrine dağılmışken, İngiltere’deki Türklerin büyük bir kısmı Londra’ya yerleşmiştir. İngiltere’de Türkler denildiği zaman Londra’daki Türkler; Londra’daki Türkler denildiği zaman da ilk olarak Kuzey Londra’nın Enfield, Harringey, Hackney ve İslington ilçeleri akla gelmektedir. Londra’ya en eskiden yerleşmiş olan Türkler özellikle bu bölgeleri tercih etmiş ve ikinci kuşakla beraber bu bölgelerde Türk nüfusu daha da yoğunlaşmıştır.

2000’ler sonrasında ise özellikle gayrimenkul yatırımı yaparak Londra’yı ikinci adresleri olarak gören Türkler Londra’nın merkezi bölgelerine yönelmişlerdir. Son 2 yıla bakacak olursak Türkiye’den Londra’ya göçün hızlı bir artış gösterdiğini gözlemlemekteyiz. Bu son akımda gelen Türklerin de kuzey Londra bölgesinin yanısıra Londra’nın güneybatısında kalan Fulham, Richmond ve Wimbledon gibi yeşil alanı bol ve kaliteli okulları meşhur olan bölgeleri tercih ettiği görülmektedir. Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı tarafından 2017’de açıklanan verilere göre Birleşik Krallık'ta yaklaşık 850,000 Türk yaşamaktadır. Bu sayının Londra'da yaşayan kısmı 450,000 kişi civarındadır.Peki özellikle son iki yılda sayıları hızla artan Türkler hangi yolu kullanarak İngiltere’ye gelmektedirler? Eğer İngiltere’deki bir şirket size iş teklifi yaparak sponsorunuz olmuşsa fazla birşey yapmanıza gerek yok, çalışma izniniz cebinizdedir, ancak bu izin sadece o şirket için çalıştığınız süre boyunca geçerlidir, o şirkette bir gün işler ters giderse ve işinizden ayrılırsanız ülkedeki çalışma ve yaşama haklarınızı da kaybedersiniz. Bu opsiyonu bir tarafa koyacak olursak İngiltere’de kendi imkanlarınızla oturma ve çalışma izninizin olması için belli başlı yöntemler mevcuttur. Bunlardan özellikle ilki olan Ankara anlaşması Türklere tanıdığı özel ayrıcalıktan dolayı en çok tercih edilen yöntemdir. Onun dışında bahsedeceğimiz diğer yöntemler diğer birçok dünya ülkesi vatandaşı için de geçerlidir.

Ankara Anlaşması Vizesi (ECAA): Ankara Anlaşması, size ve bakmakla yükümlü olduğunuz aile bireylerine İngiltere'ye yerleşme ve çalışma olanağı veren, Türkiye ile AB arasında imzalanmış çok özel bir anlaşmadır. İngiltere için baz alınan yasal düzenleme, 1971 Göçmenlik yasasıdır. Dolayısıyla, İngiltere'de iş kurmak isteyen ya da halihazırda çalışma izni ile kalmakta olanlara, mevcut yasalardaki zor ve karmaşık kurallar değil, daha kolay ve anlaşılır olan 1971 yasasının kuralları uygulanmaktadır.

Bu anlaşmadan yola çıkılarak verilen Ankara Anlaşması Vizesi ile, İngiltere'de herhangi bir ölçekte iş kurabilir, kurduğunuz işte çalışabilir, 4 yıl kendi işinizde çalıştıktan sonra süresiz oturum iznini aldığınızda istediğiniz işte çalışabilir, hatta süresiz oturum iznini aldıktan en erken 1 yıl sonra İngiltere Vatandaşlığı başvurusunda bulunabilirsiniz.

Ankara Anlaşması vizesi, Türk Vatandaşlarına sağlanan çok özel bir haktır. Bu yasaya göre, kurulacak işin ne olacağı, bu iş için harcanacak para ve sermayenin miktarı önemli değildir. Dolayısıyla, kurulacak işin ölçeği, evlere temizliğe giden ve kendi adına çalışan temizlikçilikten, emlakçılığa; boyacılıktan sanayi kuruluşuna kadar her ölçekten olabilir.

Ancak, bu vize ile işini kuracak olanların başkası adına çalışmaması ve kendi işinden elde ettiği gelir ile kendisine ve bağlı aile bireylerine bakabilecek ölçüde para kazanıyor olması gerekmektedir. Dolayısıyla, Ankara Anlaşması vizesinde, kurulacak işin gerçek ve karlı bir iş olması önem taşır. Ayrıca, başvuran kişinin niyetinde ciddi olması ve yapmayı planladığı işi yapabilecek kapasiteye, gerekli bilgi ve deneyime sahip olması gerekir. İngiltere'de özel izin gerektiren Avukatlık, Doktorluk gibi işler için bu tür işleri düzenleyen kurumlardan (örneğin tabibler veya mimarlar birliği) izin almak gerekir. Bu vizeye, Türkiye'den veya İngiltere'den başvuru yapmak mümkündür.Yatırımcı Vizesi (Tier 1 Investor): Yatırımcı kategorisi, yüksek maddi gücü olanların İngiltere'de yatırım yapmasına olanak vermektedir. Kategori dahilinde vize alabilmek için belli bir eğitim almış olmanız, diploma sahibi olmanız, İngilizce bilmeniz ve İngiltere'de bir şirketten iş teklifi almanız gerekmez. Başvururken, en az 2 milyon sterlin yatırım yapabilecek durumda olup olmadığınıza bakılır. İlgili yatırımın İngiltere hazine bonolarına veya İngiltere’de kayıtlı bulunan bir şirketin hisselerine yapılması gerekmektedir; gayrimenkul alımı bu kategori altında kabul edilen bir yatırım alternatifi değildir.

Yatırımcı vizesi ile istediğiniz işte çalışabilir, kendi işinizi yapabilir veya hiç bir şey yapmadan birikimlerinizden kazandığınız parayla geçinebilirsiniz. İlk etapta 3 yıllık bir süre için vizeniz verilir. Bu süre sonunda, ek olarak 2 yıl daha vize alabilirsiniz. Yatırımcı vizesine sahip olanların eş ve çocukları, vize sahibi ile birlikte İngiltere'ye gelmek üzere, Dependant vizesine başvurabilir.

En az iki milyon sterlin yatırımla, toplam 5 yıllık vize süreniz sonunda, hem kendiniz hem eşiniz ve çocuklarınız adına kalıcı oturum iznine (indefinite leave to remain) başvurabilirsiniz. Bundan 12 ay sonra da vatandaşlık başvurusu yapabilirsiniz.

Bu vize türünde, 5 yılı beklemeden kalıcı oturum iznine (indefinite leave to remain) başvurmak mümkündür.

5 milyon sterlin yatırım ile 3 yıl sonunda; 10 milyon sterlin yatırım ile 2 yıl sonunda kalıcı oturum izni alınabilir.

Girişimci Vizesi (Tier 1 Entrepreneur): Girişimci vizesi, İngiltere'de kendi işini yapmak isteyen girişimcilere yöneliktir. Bu vize ile kendiniz yeni bir iş kurabilir veya mevcut bir işi devir alabilirsiniz. Göçmenlik Kanununa göre, bu vize ile İngiltere'de bulunurken, işinizin gerekleri ile aktif olarak ilgilenmek durumundasınız. Bir başka ifade ile, işi kurduktan sonra işin yönetimini bir başkasına bırakamazsınız.

Bu vize türünde İngiltere'de yeni kuracağınız veya devralacağınız işe en az 200 bin sterlin yatırım yapmanız gerekir. Aynı zamanda kuracağınız işin katma değer üreten bir iş olması ve bu işin detaylı olarak uzmanlarca hazırlanacak bir İş Planı ile net bir şekilde anlatılması gerekmektedir.

Girişimci vizesi, ilk olarak üç yıl için onaylanır. Bu süre sonunda, İngiltere'de 2 yıllık uzatım için başvurmanız gerekir. Toplam 5 yıl vize süreniz sonunda, hem kendiniz hem eşiniz ve çocuklarınız adına süresiz oturum iznine (indefinite leave to remain) başvurabilir ve süresiz oturum izni aldıktan 12 ay sonra vatandaşlık başvurusu yapabilirsiniz.

GENEL DEĞERLENDİRME

Yukardaki vize kategorileri incelendiğinde İngiltere’nin dışardan gelecek iş gücü ve sermayeye her zaman açık bir yapısı olduğu bir kez daha görülmektedir. Özellikle Londra bu kozmopolit tablonun en güzel sergilendiği şehir olarak karşımıza çıkar.

Yatırımcı vizesi maddi durumu müsaade edenler için İngiliz vatandaşlığına en az çaba ile gidilen yoldur. Onun dışında Türk Vatandaşları, Girişimci vizesi yerine sermaye istemeyen, kolaylığı ve avantajları daha çok olan Ankara Anlaşması vizesine başvurmayı tercih etmektedirler. Ancak İngiltere’nin Avrupa birliğinden çıkma sürecinde olduğunu dikkate alacak olursak bu anlaşmanın ne kadar süre daha geçerli olacağı ile ilgili soru işaretleri oluşmaya başlamıştır. Ankara anlaşmasının olası bir iptali durumunda Girişimci vizesi Ingiltere’ye yerleşmek isteyen birçok kişi için alternatif olarak öne çıkacaktır.

 

PAYLAŞ

 
 
 
 YAZARIN SON YAZILARI


TÜM YAZARLARYAZARIN EN ÇOK OKUNAN YAZILARI